Webová stránka Loacker Recycling s.r.o., Košice je prístupná v novom dizajne.

Webová stránka Loacker Recycling s.r.o., Košice je prístupná v novom dizajne.

Od januára je naša webová stránka prístupná online. Nový a zjednodušený dizajn prináša celý rad výhod.

K tým najdôležitejším patria:
– Lepšie grafické zobrazenie,
– Zjednodušená navigácia,
– Optimalizácia vyhľadávača, ktorá umožní našim potencionálnym zákazníkom rýchlejší prísup na náš web

2017-01-20T10:54:17+00:00