Loading...
Ochrana dát a osobných údajov 2017-12-06T16:38:54+00:00

1. Preambula
Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov platí pre všetky interné výstupy firiem Loacker Recycling GmbH (Rakúsko), Sársko, Rohprodukte GmbH (Homburg), LOACKER Recycling GmbH (Donauwörth), LOACKER Recycling GmbH (Wonfurt), RVR Rohstoffverwertung GmbH Regensburg, LOACKER Rohstoff Handels GmbH (Potsdam), WEISS Schrott- und Metallhandel Autoverwertungs GmbH (Hallein), L&S Recycling GmbH (St. Pölten), Häusle GmbH (Lustenau), Shredder Altautoentsorgungs- und Entwicklungs GmbH, Shredder Altautoentsorgungs- und Entwicklungs GmbH & Co KG (Lambach), ABCO Abfallconsulting GmbH Wels, Alu Serv GmbH (Horn), Ferro AG (Baden), G+L Salvi (Bern), Schläpfer Altmetall AG Recycling Center West (St. Gallen), Schwendimann AG (Münchenbuchsee), System Alpenluft (Zermatt), Eggenberger Recycling AG (Mauren), LOACKER Recycling s.r.o. (Kosice), LOACKER Holding, s.r.o. (Kosice), LOACKER Holding Kft (Budapest), LOACKER Invest s.r.l. (Sibiu), ktoré sa v nasledovnom texte spoločne nazývajú LOACKER.

2. Anonymné použitie
Môžete anonymne surfovať na internetovej stránke LOACKER. Pokiaľ nám Vy sami neoznámite svoje osobné údaje, my zásadne nezbierame a neukladáme žiadne údaje, ktoré sa vzťahovali na osoby. Štatistiky sa vykonávajú zásadne anonymne, aby sa technicky a redakčne zlepšila dosiahnuteľnosť internetového výstupu a táto sa mohla optimalizovať, ako aj pre štatistické účely.

3. Cookies
Počas využívania internetového výstupu LOACKER sa umiestňujú cookies. Pri cookies sa jedná o malé súbory na pevnom disku, ktoré sa ukladajú z Vášho browsera. Cookies nemôžu realizovať žiadne programy, ani preniesť víry na Váš počítač. Slúžia k tomu, aby sa internetová ponuka mohla efektívnejšie obsluhovať a využívať. Cez cookies nedostávame žiadne mená, adresy, e-mailové adresy a dokonca ani IP adresy. Umiestnené cookies slúžia jedine pre štatistické účely. Možno používate aj cookies ďalších firiem, ktoré majú reklamu alebo sprostredkúvajú reklamu na domovskej stránke. Čiastočne sa ukladajú v takýchto prípadoch informácie o využívaní, pravdepodobne navštívené webové stránky, počet návštev, trvanie zdržania sa na jednotlivých stránkach, atď. a tieto sa využívajú k reklamným účelom. Údaje, ktoré sa pri tom vyhodnocujú, nám však neumožňujú žiadny prístup k Vám ako k užívateľovi, pretože sa spracovanie koná anonymne alebo pseudoanonymne. Pre účely reklamy alebo sprostredkovávania reklamy nikdy nikomu nesprístupníme bez Vášho súhlasu meno, adresu alebo e-mailovú adresu.

V prípade, že chcete zakázať používanie cookies, existuje taká možnosť vo Vašom browseri, že sa zabráni prijímaniu a ukladaniu nových cookies. Môžete cookies prijať alebo odmietnuť.

4. Analýza webu
Pre účely štatistiky nastavujeme sledovacie nástroje (Tracking-Tools), aby sme mohli analyzovať prevádzku prenosu údajov na domovskej stránke. Tým ale nedostaneme žiadne osobné údaje. Pri nástrojoch používaných pri analýze Webu sa jedná o nasledovné služby:

Analytika Google (Google-Analytics)
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu analýzy webu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa takzvané „Cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na Váš počítač a umožňujú vykonať analýzu používania webu Vaším prostredníctvom. Informácie o Vašom používaní webu získané pomocou cookies (vrátane Vašej IP-Adresy) sa prenesú na server Google v USA a tam sa uložia. Google použije tieto informácie na to, aby vyhodnotil Vaše používanie webovej stránky, zhotovil správy o webových aktivitách pre prevádzkovateľa webových stránok a aby poskytol služby spojené s používaním internetu. Aj tu prenesie Google tieto informácie v danom prípade na tretí subjekt, pokiaľ je to predpísané zákonom alebo pokiaľ tento tretí subjekt spracováva údaje dodávateľským spôsobom pre Google. Môžete sa vyhnúť inštalácii cookies príslušným nastavením software browsera; poukazujeme však na to, že v takomto prípade nemusia byť využiteľné všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Použitím tejto webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním Vami poskytnutých údajov formou  Google vyššie uvedeným spôsobom a pre vyššie uvedené účely. Dezaktivačný prídavok (add-on) pre browser Google Analytics dáva návštevníkovi webovej stránky viac kontroly nad tým, ktoré údaje sa majú uložiť z vyvolaných webových stránok Google Analytics. Ak si neprajete žiadne uloženie Vašich údajov, nainštalujte si dezaktivačný nástroj, ktorý poskytuje Google na adrese: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ďalšie informácie o Google-Inc. A Google-Analytics nájdete na adrese: http://www.google.com. Prehlásenie o ochrane údajov Google nájdete na adrese: http://www.google.com/intl/de/privacy/ads/privacy-policy.html#information

5. Služby s povinnosťou registrácie, povolenie
Mnohé služby, ktoré sa dajú vyvolať cez domovskú stránku, vyžadujú zvláštnu registráciu užívateľa. Takéto služby s povinnosťou registrácie sú napr. Newsletter (informačný bulletin), Reminder (pripomienka), výherné hry, hlasovania alebo iné abonentské služby. V priebehu registrácie k takýmto službám môže firma LOACKER digitálne požiadať o oznámenie ďalších osobných údajov, aby mohla dať užívateľovi k dispozícii príslušnú požadovanú službu. Osobné údaje od užívateľa, ktoré sú nad rámec služby s povinnosťou registrácie, sa používajú len do tej miery, keď a pokiaľ užívateľ toto povolí alebo existuje zákonné povolenie pre takéto použitie. O rozsahu takéhoto udeleného povolenia bude užívateľ transparentne informovaný v súvislosti s časom registrácie a k času registrácie.

6. Linky k iným webovým stránkam
LOACKER uvádza linky na webové stránky iných firiem, ktoré nie sú spojené s firmou LOACKER. Keď kliknete ne tieto linky, nebude to mať vplyv na to, ktoré údaje tento prevádzkovateľ zbiera alebo používa. Za prípadný zber údajov a ich spracovanie tretími subjektmi nepreberá firma LOACKER žiadnu zodpovednosť.

7. Právo na informácie
Môžete hocikedy dostať od nás informáciu a údajoch o Vašej osobe, ktoré sme si uložili. Kontaktné údaje nájdete v tiráži.