Loading...
Recyklácia 2017-12-06T16:38:10+00:00

ľahký železný šrot, ťažký železný šrot a farebné kovy

Toho času sa zameriava na spracovanie nasledujúcich druhov odpadu: ľahký železný šrot, ťažký železný šrot a farebné kovy. Neskôr pribudne zberový papier, plasty, drevo, sklo, elektronický šrot a nebezpečný odpad.