Loading...
Neželezné kovy 2017-12-06T16:38:15+00:00

Neželezné kovy

Neželezné kovy sa vyznačujú osobitnou tvrdosťou, pevnosťou v ťahu, medzou pevnosti, tepelnou vodivosťou, elektrickou vodivosťou a nepriepustnosťou svetla. Ale až kombinácia a väčšinou malé prímesi rozličných kovov dodávajú surovinám, nástrojom v domácnostiach a remeslách, či stavebným materiálom určité žiaduce vlastnosti. V zásade sa neželezné kovy delia na ľahké a ťažké neželezné kovy.

Kontaktná osoba

Ľuboš Garančovský

neželezné kovy