Loading...
Ľahké neželezné kovy 2017-12-06T16:38:16+00:00

Ľahké neželezné kovy

Pojmom ľahké neželezné kovy sa všeobecne označujú kovy a zliatiny s hustotou menej než 4,5 g/cm³ (napr. hliník, horčík, titán, atď.).

Hliník
Horčík
Titán

Titán

sa používa na legovanie materiálov v medicínskej technike, astronautike a pod. Je odolný voči korózii a má vysokú pevnosť.

Horčík

je strieborno-biely, veľmi ľahký a veľmi horľavý materiál. Používa sa na legovanie odliatkov z neželezných kovov a pri výrobe krytov (tlakové liatie, výroba automobilov).

Hliník

je striebristý, ľahký kov, ideálny na recyklovanie, pretože sa dá recyklovať neobmedzene.

Hliníkové plechovky

HLINÍKOVÉ PLECHOVKY – plechovky od nápojov. U niektorých plechoviek, najmä zahraničných, môže byť vrchnák alebo dno zo železa. (Švajčiarsko: oficiálne zberné miesto IGORA pre plechovky od nápojov)

Hliníková pena

HLINÍKOVÁ PENA vzniká pri liatí hliníka. Pena vypláva spolu s nečistotami v kvapalnom kove.

Hliníkový odliatok

HLINÍKOVÝ ODLIATOK sa pridaním legovacích prísad stáva tvrdý a krehký.

Hliníkové triesky

HLINÍKOVÉ TRIESKY vznikajú pri sústružení alebo frézovaní hliníkových dielov.

Hliníkové káble

HLINÍKOVÉ KÁBLE sa v odbornej terminológii nazývajú «laná Aldrey». Rozlišujeme nelegované a také, ktoré sú prekrútené železnými alebo chrómniklovými drôtmi.

Holé Hliníkove profily

HOLÉ HLINÍKOVÉ PROFILY sú výrobný odpad, často z výroby okien. Po legovaní horčíkom a kremíkom sa stávajú tuhé a odolné proti krúteniu.

Hliníkové profily starè/farebné a alebo/eloxované

HLINÍKOVÉ PROFILY STARÉ/FAREBNÉ A ALEBO/ELOXOVANÉ sú už používané výrobky. Často sa vyskytujú pri renováciách okien.

Nový hliník

Pod názvom NOVÝ HLINÍK sa má na mysli holý výrobný odpad z plechu. Čiastočne ešte môže byť opatrený ochrannou fóliou.

Starý hliník

Pojmom STARÝ HLINÍK sa označujú používané výrobky (napr. rúrka od vysávača, kanvy na mlieko, atď.).