Loading...
Služby 2017-12-06T16:38:32+00:00

Služby

Vozový park, zariadenia na úpravu a spracovanie druhotných surovín (napr., nožnice na šrot) a skúsení zamestnanci prispievajú k profesionálnemu poskytovaniu služieb v oblasti likvidácie odpadu.

Kontaktná osoba

Marek Dzuro

železný šrot, neželezné kovy