Loading...
Železný šrot 2017-12-06T16:38:12+00:00

Železný šrot

Pojmom šrot sa označuje odpad, ktorého hlavnou zložkou je železo. Vzniká v kovospracujúcich prevádzkach, v domácnostiach, alebo aj pri zošrotovaní starých vozidiel, lodí a lietadiel, skrátka všade tam, kde sa vyskytuje železný odpad, vzniká šrot.

V spoločnosti Loacker Recycling rozlišujeme nasledujúce dva druhy šrotu: ľahký šrot a ťažký šrot

Kontaktná osoba

Marek Dzuro

železný šrot, neželezné kovy

Verwandte Inhalte