Loading...
Ľahký šrot 2017-12-06T16:58:04+00:00

Ľahký šrot

Pojmom ľahký šrot sa označuje šrot s hrúbkou stien do šesť milimetrov. Vyskytuje sa v domácnostiach, ako aj v kovospracujúcich prevádzkach. U nás alebo u našich partnerov sa spracúva pomocou najmodernejších zariadení a upravuje sa na priame použitie v oceliarni.

Spracovanie

nožnice na šrot: pomocou nožníc na šrot sa železný odpad bez cudzích prímesí strihá na kusy, ktoré sa potom vďaka tejto úprave môžu znovu priamo roztaviť v peci.

Príklady

šrot z domácností (stojany na bielizeň, bicykle, práčky, veľké elektrické prístroje, atď.), výrobný odpad z kovospracujúcich prevádzok, staré vozidlá.

Kontaktná osoba

Marek Dzuro

železný šrot, neželezné kovy

Verwandte Inhalte