Loading...
Tiráž 2017-12-06T16:38:55+00:00

Loacker Recycling s.r.o.

Cesta do Hanisky 11
04015 Košice – Šaca
SLOVENSKO
T +42 1 55 729 0326
F +42 1 55 729 0327
E kosice@loacker.cc

IČ DPH: SK2021918613

Právne upozornenia

Napriek dôkladnej obsahovej kontrole nepreberá spoločnosť Loacker Recycling GmbH („Loacker“) ručenie za obsahy externých odkazov. Spoločnosť „Loacker“ taktiež nepreberá zodpovednosť za obsahy na internetových stránkach jej partnerov a zúčastnených podnikov, na ktoré sa odkazuje prostredníctvom odkazov. Za obsah odkazovaných stránok zodpovedajú výlučne ich prevádzkovatelia.

Obsah tejto internetovej stránky je chránený autorskými právami. Všetky obsahy, texty, grafiky a fotografie sú majetkom spoločnosti „Loacker“, všetky práva vyhradené. Určité obsahy môžu navyše podliehať aj podmienkam autorských práv a užívacím podmienkam partnerov alebo dodávateľov. Používanie obsahov a obrazového materiálu z tejto internetovej stránky na iných internetových stránkach je povolené len s výslovným súhlasom spoločnosti „Loacker“. Údaje obsiahnuté na tejto internetovej stránke boli zostavené podľa najlepšieho vedomia a ich správnosť bola prekontrolovaná s maximálnou dôkladnosťou. napriek tomu nemožno úplne vylúčiť obsahové a vecné chyby. Spoločnosť „Loacker“ nepreberá žiadnu záruku a ručenie za správnosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých informácií. Všetky údaje sú bez ručenia. Platí to aj pre všetky odkazy na iné URL, ktoré sú uvedené na tejto internetovej stránke.

Táto internetová stránka využíva Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a umožňujú analýzu Vášho využívania internetovej stránky. Informácie o Vašom využívaní tejto internetovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) vytvorené prostredníctvom cookies sa prenášajú na server spoločnosti Google v USA, kde sa ukladajú. Spoločnosť Google používa tieto informácie na vyhodnotenie Vášho využívania internetovej stránky, na zostavenie reportov o aktivitách na internetovej stránke pre prevádzkovateľov internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním internetových stránok a internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť tretím osobám, ak to predpisuje zákon, alebo ak tretie osoby spracúvajú tieto údaje z poverenia spoločnosti Google. Spoločnosť Google v žiadnom prípade nespojí Vašu IP adresu s inými dátami spoločnosti Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takom prípade možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto internetovej stránky v plnom rozsahu. Využívaním tejto internetovej stránky vyslovujete svoj súhlas so spracovaním dát získaných spoločnosťou Google vyššie opísaným spôsobom a na vyššie uvedený účel.

Realizácia
DUALWERK

Zdroj fotografií:
Loacker Nadine (www.loacker.cc)
Loacker Kosice (loacker-kosice.cc)